Granberg, Olof: Konsthistoriska studier och anteckningar.