Grubbe, Samuel: Filosofisk rätts- och samhälls-lära. [...] Förra delen. (Allt som utkom.)