(Gustaf III) - Almén, Folke: Gustav III och hans rådgivare 1772-89. Arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammmare och konseljer.