Hammarskjöld, Dag: Konjunkturspridningen. En teoretisk och historisk undersökning.