[Hedin, Lorentz Alfred]: Rudolf eller Blodbadet på Sicilien. Tragedi i 5 à 6 akter. Svenskt original af en sju-årig författare.