Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. Från Allaert van Everdingen till Carl Wilhelmson. En översikt.