Heine, Heinrich: Den nyare sköna literaturen i Tyskland. [...] Öfversättning.