Henrikson, Alf: Vägen genom A. […] Med illustrationer av Birger Lundquist.