Hildebrand, Bror Emil: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor.