Hildebrand, Bror Emil: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer. 1-2.