(Hilleström, Pehr) (Väddö 1732-1816 Stockholm) - Osvald Sirén: Pehr Hilleström d. ä. Väfvaren och målaren. Hans lif och hans värk.