Högberg, Olof: Den stora vreden. Nordsvenska öden ur häfd och sägen. 1–3.