Hultmark, Emil & Carna Hultmark & Carl David Moselius: Svenska kopparstickare och etsare 1500-1944.