[Jacobson, Harald], pseud. ”Jim”: Upsala är bäst. Stadens härligheter beskrifna på vers och prosa af Jim.