Johannes fra Saaz: Plovmanden og Døden. En Samtale om Døden fra omkring Aar 1400.