Johansson, J. Viktor: Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker. [+] Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. [+] Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare under redaktion av J. Viktor Johansson. [+] Svenska bibliotek under redaktion av J. Viktor Johansson.