Johnson, Eyvind: Tidens gång. En romantisk berättelse.