Josephson, Ernst (Stockholm 1851-1906) & Erik Gustaf Geijer: Tolv teckningar av Ernst Josephson till dikter av Erik Gustaf Geijer. Med hälsning från Galerie Pierre julen 1964.