(Josephson, Ernst) (Stockholm 1851-1906) - Ingrid Jacobsson: Ernst Josephson. Oljemålningar, akvareller och teckningar från sjukdomstiden. Nov. - dec. 1946.