Jungmarker, Gunnar: Opposition riktad mot den av Torsten Lenk måndagen den 22 maj 1939 till offentlig granskning framlagda akademiska avhandlingen, vilken här, sedd i den kritiska forskningens ljus, reduceras till sitt rätta värde.