Kotzebue, Moritz von: Resa till Persien, med ryska ambassaden år 1817. [...] Öfwersättning af S. N. Wahrman.