Krönika (Chronique). Översättning av Herr Hammarskjöld / Originalet publicerat i Cahiers du Sud 46 (1959), s. 329-343.