Lagerkvist, Pär: Dvärgen. Illustrerad av Sven T. Kjellberg.