Lagerkvist, Pär: (Författarens sista fyra böcker, med dedikationer till Henry och Birgit Olsson:) Ahasverus död. - Pilgrim på havet. - Det heliga landet. - Mariamne.