Lagerkvist, Pär: Mannen utan själ. Skådespel i fem akter.