Lagerlöf, Selma (1858–1940): Egenhändigt skrivet och undertecknat ("Din Selma") brevkort till "Fröken Anna Oom, Landskrona, Suède".