(Larsson, Carl) (1853-1919): Egenhändigt skrivet och undertecknat brev till Percy Tottie, 1911.