Larsson, Carl (1853-1919): Intressant, egenhändigt skrivet brev till vännen och tidningsmannen August Strömbäck (1855-1886), om oppositionen mot Konstakademien och Carl Larssons avsägelse av agrévärdigheten.