[Låstbom, August Theodor]: Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720. 1-2. [Issued and bound with:] Konungariktet Norges ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan år 1814, eller detta rikes förening med Swerige.