Lenngren, Anna-Maria: Samlade skaldeförsök. [...] Elfte upplagan. Praktupplaga. Med 138 illustrationer af Carl Larsson.