Leonardo da Vinci) (Vinci 1452-1519 Amboise) - Arthur Popham: Leonardo da Vincis teckningar. Med inledning och noter av A. E. Popham, intendent för gravyravdelningen vid British Museum.