Lilljebjörn, E. G.: Katalog öfver Leufsta bruks gamla fideikommissbibliotek. Nominalkatalog upprättad år 1907.