Lindberg, Sten G. (red.): Biblis. Årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk 1963-1964. Jugend i svensk bokkonst.