Linné, Carl von: Fyra skrifter. Illustrerade av Harald Sallberg. Redigerad av Arvid Hj. Uggla. Med 10 originalträgravyrer tryckta direkt från originalstockarna, signerade av Sallberg.