Lo-Johansson, Ivar: Stad och land. En statarnovell. [...] Med träsnitt av Sven Erixson.