Lundberg, Erik & Andersson, Ingvar & Nihlén, John: Visbybilder. Från forntid och hansevälde.