Madsen, Karl: Fortegnelse over den Kgl. Malerisamlings Billeder af ældre Malere.