Malmberg, Bertil: Åke och hans värld. [...] Med teckningar av Adolf Hallman.