Malmberg, Bertil: Dikter vid gränsen. [...] Tredje upplagan.