(Masreliez, Louis) (1748-1810) & (Ehrensvärd, Carl August) (1745-1800) - Carl David Moselius: (utg.): Louis Masreliez’ och Carl August Ehrensvärds brevväxling. Med orienterande inledning.