[Maynus de Mayneriis]: Inkunabelblad från editio princeps av ’Dialogus creaturarum’ (1480).