(Melander, Adolf E.) (1845-1933): Arkitekturarbeten utförda af A. E. Melander jemte utdrag ur pressens omdömen.