Michelet, Jules: Rysslands martyrer. [...] Öfversättning.