Montelius, Oscar: Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskilt afseende på Skandinavien. [...] Avec un résumé en francais.