(Munch, Edvard) (Ådalsbruk 1863-1944 Oslo): Förteckning öfver Edvard Munch utställningen i Konstföreningens lokal.