Nodier, Charles: Bibliomanen. [...] Med inledning och noter av Ejnar Munksgaard samt illustrationer av Ebbe Sadolin.