[Nordin, Carl Gustaf]: Minnen af svenske herrar och män. 1-2.