Nyman, Alf: Erinringar vid professorerna Axel Hägerströms och Adolf Phaléns sakkunnigutlåtande rörande tillsättandet av lediga professorsämbetet i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet.