Karl Asplund (text) & Yngve Berg (bild): Professoris Martini Olai roslagensis / Hortus sapientiae eller tanckar i åtskillige ämnen / i tijden med en särdeles flijt [...] sammanhämptade och till auctoris fyratijonde födelsedagh å mångas åstundan och begiäran i sin tilbörlige krantz infästade.