Om ett nytt Universitetshus i Upsala. Skrivelse från Akademiska konsistoriet till universitetets kansler. (Med 6 litografier.)